A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Про затвердження тарифів на приймання розміщення та захоронення (утилізацію) відходів на ТПВ

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Про затвердження тарифів на приймання розміщення та захоронення (утилізацію) відходів на ТПВ

 

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті  http://st-bogorodchany.gromada.org.ua/   Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади 09.03.2017 року буде оприлюднено проект рішення  Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про затвердження тарифів на приймання розміщення та захоронення (утилізацію) відходів на ТПВ».

 

            З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також на інформаційному стенді у приміщенні  Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

            Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються Старобогородчанською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою:

77712

вул.І.Франка,1,

с.Старі Богородчани

 Богородчанського району

Івано-Франківської області,

тел. 51-7-00.

 

        Сільський голова                                                                            Я.М.Здерка

 

 

                                                             

 Тризуб

 Україна                                               ПРОЕКТ

Старобогородчанська  сільська рада

об’єднаної територіальної громади

Богородчанського району

 Івано-Франківської області

Тринадцята  сесія сьомого демократичного скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від           2017 року №

с.Старі Богородчани

 

Про затвердження тарифів на

приймання розміщення та захоронення

(утилізацію) відходів на ТПВ

 

               Заслухавши інформацію сільського голови Здерки Я.М. та розглянувши клопотання підприємця Гук А.Г. про затвердження тарифів на приймання та захоронення (утилізацію) відходів ТПВ, сесія сільської ради

                                                       В И Р І Ш И Л А:

І. Затвердити тарифи на приймання розміщення та захоронення (утилізацію) відходів на ТПВ в урочищі «Мочари» с.Скобичівка   Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади (за межами населено пункту) для споживачів в сумі:

  1. Для населення району (рівень рентабельності 5%) – 35,76 грн./м3.;
  2. Для бюджетних установ і організацій (рівень рентабельності 15%) – 39,17 грн./м3.;
  3. Для інших споживачів (рівень рентабельності 50%) – 90,45 грн./т.;
  4. Захоронення бурового шламу (глинистого розчину) за 1 т.

 

ІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови Лесіва І.М.

                         

Сільський голова                                                Я.М.Здерка

Аналіз регуляторного впливу

рішення сільської ради Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади

«Про затвердження тарифів на прийняття та захоронення (утилізація) відходів на полігон ТПВ»

 

1.Опис проблеми.

         У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день побутові відходи утворюються в процесі життєдіяльності людини за місцем проживання, роботи, відпочинку й не мають подальшого використання у зазначених місцях, поводження з ними стає однією з найгостріших господарських та природоохоронних проблем суспільства.  В районі послуги по прийманню та захороненню твердих побутових  відходів надає приватний підприємець Гук А.Г.

Тарифи на послуги з приймання та захоронення твердих побутових відходів які діють на цей час  на послуги з приймання та утилізацію, для населення, 16,34 грн.  на послуги  приймання та утилізацію  для бюджетних установ та організацій та 17,90 грн.  на послуги приймання та утилізацію для інших споживачів  23,36 грн.

З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, в зв’язку з суттєвими змінами у кількості абонентів, зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» виникла необхідність встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з приймання та захоронення твердих побутових відходів.

Приватним підприємцем Гук А.Г. проведено розрахунки тарифів на послуги з приймання та захоронення 1 м³ твердих побутових відходів. Ці розрахунки подані до сесії сільської ради ОТГ для прийняття відповідного рішення.

Загальна вартість послуг з вивезення та захоронення за 1 м³ твердих побутових відходів з ПДВ згідно проекту рішення буде становити: для населення 1 м³ - 35,76 грн., для бюджетних установ та організацій – 39,17 грн., для інших споживачів –  51,09 грн. для інших споживачів, захоронення  бурового шламу (глинистого розчину) 90,45 грн.

У проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризик вчинення корупційних правопорушень

2.  Визначення цілей  регулювання.

          Метою регуляторного акту є:

  • встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги підприємства;
  • забезпечення споживачів якісними послугами;
  • стабілізація фінансового стану підприємства - виконавця послуг з приймання та захоронення ТПВ;
  • сприяння покращенню санітарного та епідеміологічного стану населених пунктів територіальної громади.

3. Опис альтернатив запровадження регуляторного акта.

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

1) залишення існуючої ситуації без змін. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки неприйняття цього проекту рішення може привести до порушення режиму надання послуг та отримання підприємством збитків;

2) виділення з місцевого бюджету дотації для компенсації різниці в тарифах. Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблем у зв'язку з тим, що у сільському бюджеті не передбачено кошти на покриття таких витрат;

3) прийняття запропонованого проекту дозволяє досягти цілей, визначених у п.2 даного аналізу.

Розглянувши альтернативні способи досягнення встановлених цілей, можна зробити висновок, що найбільш прийнятним є прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

            4. Аналіз вигод та витрат.

Сфера інтересів підприємства – виконавця послуг з прийняття та захоронення ТПВ

Вигоди:

  - стабілізація фінансового стану підприємства - виконавця послуг з прийняття та захоронення ТПВ;

  - зменшення матеріальних витрат, що необхідні, для організації вивезення ТПВ;

  - можливість прогнозування діяльності підприємства;

Витрати:

  - витрати на організацію процесу по вивезенню та захороненню ТПВ

  Сфера інтересів громадян 

Вигоди:  

- підвищення якості надання послуг з прийняття та захоронення ТПВ;

- можливості зменшення витрат на оплату послуг з прийняття та захоронення твердих побутових відходів шляхом  збільшення кількості споживачів.

- зменшення витрат на оплату з послуг з захоронення твердих побутових відходів.

Витрати:

- збільшення витрат на оплату з послуг з прийняття твердих побутових відходів.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди:  

- урегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами.

- зменшення витрат на оплату з послуг з прийняття та захоронення твердих побутових відходів.

Витрати:

- витрати будуть залежати від категорій об’єкту бізнесу та норми надання послуги з прийняття твердих побутових відходів.

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування

Вигоди:  

- підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів, зменшення навантаження на сільський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів.

Витрати:

- витрати на оприлюднення проекту та самого рішення, а також часові витрати посадових осіб на підготовку проекту регуляторного акту.

 

          5. Опис механізмів та заходів для розв’язання проблеми.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення «Про затвердження тарифів на послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів» Дане рішення, у разі його прийняття, буде єдиним  документом, відповідно до якого споживачам буде здійснюватись нарахування плати на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення цілей.

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту можливість досягнення встановлених цілей з'явиться при умові стовідсоткової оплати послуг.

Проаналізувавши вищенаведене, можна прийти до висновку, що запропонований регуляторний акт є оптимальним рішенням для всіх сторін на даний час .

Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволить забезпечити організацію стабільної роботи по наданню послуг, проведення своєчасних розрахунків з працівниками, підрядними організаціями та сплату податків та платежів до бюджетів усіх рівнів.

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг сторонніх організацій, податків та інших витрат, передбачених  законодавчими актами.

 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відслідкування ефективності дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється відповідно до чинного законодавства

 

8. Показники результативності.

Показниками результативності дії регуляторного акту є обсяги надання послуг з прийняття та захоронення твердих побутових відходів та рівень їх оплати, наявність стихійних сміттєзвалищ, скарги громадян щодо надання послуг з прийняття та захоронення побутових відходів.

 

9. Заходи з відстеження результативності.

 

Базове відстеження - здійснюється відповідно до діючих тарифів за показниками результативності, які зазначені в розділі 8.

 

Повторне відстеження  планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акту, якщо термін його буде продовжено.

 

 

 

Сільський голова                                                                        Я.М.Здерка

https://rada.info/upload/users_files/40154315/26c53339a3fbfb882b5efcb8fd9110e9.docx

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь