Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році

Дата: 11.08.2023 12:38
Кількість переглядів: 103

Фото без опису

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) визначено відповідальним за виконання бюджетної програми “Соціальний захист осіб з інвалідністю”, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та організатором конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – конкурс).

Фонд здійснює організацію та проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами),

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд)

оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році

 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання пріоритетних завдань (напрямів), що містять перелік соціальних послуг, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю, на реалізацію яких спрямовуються кошти громадським об’єднанням за бюджетною програмою 2507110 “Соціальний захист осіб з інвалідністю” у 2023 році та рівень їх виконання (проведення), визначених Міністерством соціальної політики України.

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення конкурсу організатор конкурсу проводить конкурс виключно з використанням електронної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можливості на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.

Пріоритетні завдання (напрями), що містять перелік соціальних послуг, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю:

1.   Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю:

-        010.1 соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.03.2016 № 318 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16#n13);

-        009.1 підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 07.06.2017 № 956 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#Text);

-        015.1 догляд вдома (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13#Text);

-        015.3 денний догляд (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 452 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13#Text);

-        019.0 натуральна допомога (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 25.03.2021 № 147 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0589-21#Text).

2.   Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації їх права на працю:

-        011.0 соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 21.09.2016 № 1044 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1359-16#Text ).

3.   Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти:

-        013.0 соціальна адаптація (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15#Text );

-        022.0 переклад жестовою мовою (Державний стандарт, затверджений наказом Мінсоцполітики від 06.05.2021 № 220 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0819-21#Text );

-        021.0 фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями (Класифікатор соціальних послуг, затверджений наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 р. № 429 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text).

Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

Пріоритетні завдання можуть реалізуватися у вигляді проектів, шляхом надання соціальних послуг особам з інвалідністю, що відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 р. № 429, визначають перелік видів діяльності:

010.1 Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах: консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка.

009.1 підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю: забезпечення проживання особи або групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами.

015.1 догляд вдома: допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів.

015.3 денний догляд: забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна підтримка; соціально-трудова адаптація; організація денної зайнятості.

019.0 натуральна допомога: надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо.

011.0 соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці: регулярні зустрічі з отримувачем послуги; сприяння працевлаштуванню через допомогу у пошуку роботи / підготовці до роботи; відвідування на робочому місці; сприяння в адаптації особи до виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка.

013.0 соціальна адаптація: навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

022.0 переклад жестовою мовою: переклад жестовою мовою (у тому числі з використанням знакових систем) та словесною мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення адміністративних органів, соціальних, медичних, освітніх та інших установ і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг.

021.0 фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями: надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів освіти, надавачів медичних, соціальних та реабілітаційних послуг тощо, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування, та інше.

Громадське об’єднання може надавати одну або декілька послуг одночасно.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Для участі в конкурсі громадські об’єднання осіб з інвалідністю подають Заяву про участь у конкурсі та опис проекту через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія) https://grants.vzaemo.diia.gov.ua/contests

Оригінали кошторисів витрат, необхідні для виконання проекту, надсилаються разом із супровідним листом в паперовому вигляді на адресу Фонду: вул. Фролівська 6/8, корпус 15А, м. Київ, 04070. В сканованому вигляді та у форматі Excel надсилаються на електронну адресу Фонду info@ispf.gov.ua 

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копія установчих документів громадського об’єднання (статут/положення), копія витягу з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, завірені у встановленому порядку, надсилаються в паперовому вигляді одночасно з кошторисами витрат на адресу Фонду: вул. Фролівська 6/8, корпус 15А, м. Київ, 04070. Скановані копії цих документів надсилаються на електронну адресу Фонду info@ispf.gov.ua 

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладання якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсних пропозицій автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою та має містити:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • опис проекту та кошторис витрат з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу;
 • листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідного проекту або готовність долучитися до його організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту;
 • інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Фондом визначено форму кошторису витрат з урахуванням статей необхідних для виконання (реалізації) проектів, на які надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету для надання соціальної послуги.

Форми кошторисів витрат розміщено на офіційному вебсайті Фонду в рубриці «Конкурс проектів - Конкурс проектів для громадських об’єднань - Електронний конкурс 2023 - Оголошення» , а саме:

 • Форма кошторису витрат «010.1 Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 • Форма кошторису витрат «009.1 Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю»;
 • Форма кошторису витрат «015.1 Догляд вдома»;
 • Форма кошторису витрат «015.3 Денний догляд»;
 • Форма кошторису витрат «019.0 Натуральна допомога»;
 • Форма кошторису витрат «011.0 Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці»;
 • Форма кошторису витрат «013.0 Соціальна адаптація»;
 • Форма кошторису витрат «022.0 Переклад жестовою мовою»;
 • Форма кошторису витрат «021.0 Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями».

Граничний обсяг фінансування однієї конкурсної пропозиції за рахунок бюджетних коштів становить 500 тис. грн.

Відповідно до п.32 Порядку проведення конкурсу в описі проекту, який ГООІ подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

 • забезпечення виконання (реалізації) проекту та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;
 • рівня забезпечення безпеки учасників проекту в умовах воєнного стану.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 (далі – Порядок використання коштів), одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю або їх місцеві (обласні) осередки (відокремлені підрозділи) (далі — громадські об’єднання), які:

 • внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (копія Витягу, завіреного у встановленому порядку, додається разом з кошторисом витрат та надсилається до Фонду);
 • утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (підтверджується статутними документами, копії яких, завірені у встановленому порядку, додаються разом з кошторисом витрат та надсилається до Фонду);
 • внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (підтверджується Витягом з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, копія якого завірена у встановленому порядку, додається разом з кошторисом витрат та надсилається до Фонду).

 Громадське об’єднання повинне відповідати одночасно таким критеріям:

 • громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;
 • громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше ніж один рік до оголошення конкурсу;
 • відсутні факти порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом двох попередніх бюджетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету), про що керівник громадського об’єднання зазначає у заяві про участь у конкурсі.

Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке надає особам з інвалідністю соціальні послуги, що відповідають затвердженим відповідно до законодавства державним стандартам соціальних послуг.

У разі відсутності державного стандарту громадське об’єднання для надання соціальної послуги застосовує короткий опис соціальної послуги, зазначений у Класифікаторі соціальних послуг, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 р. № 429.

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у державних реєстрах;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за один рік до оголошення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу або шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через електронну систему проведення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми проекту.

Рівень виконання (проведення) пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» рівень виконання (проведення) ними пріоритетних завдань має бути загальнодержавним.

Відповідно Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, загальнодержавний рівень виконання (проведення) проекту означає провадження проектної діяльності на території більш ніж однієї третьої областей України, (у тому числі м. Київ) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більше ніж однієї третьої областей України (у тому числі м. Київ).

Для підтвердження загальнодержавного рівня виконання проекту в розділі «мета проекту» зазначати перелік областей України, на території яких буде реалізовуватися проект та/або з яких буде залучено представників цільової аудиторії під час виконання проекту.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю бере участь у співфінансуванні програми проекту в розмірі не менш як 15 % необхідного обсягу фінансування (пункт 24 Порядку проведення конкурсу).

 

Конкурсні пропозиції приймаються

з 25.07.2023 до 18:00 години 23.08.2023 включно.

 

Консультації з питань щодо проведення конкурсу надаються фахівцями Фонду щоденно крім суботи та неділі з 9:00 до 18:00 години, у п’ятницю - до 16:45 години.

 • Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю управління соціального захисту осіб з інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних послуг

Контактний телефон: (044)293-17-63, е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

 • Відділ фінансування бюджетних програм управління планування та фінансування бюджетних програм

Контактний телефон: (044)293-17-52, е-mail: todorov@ispf.gov.ua.

Інформація про Конкурс – на веб-порталі Фонду https://www.ispf.gov.ua/

в рубриці «Конкурс проектів - Конкурс проектів для громадських об’єднань»

в підрубриці «Електронний конкурс 2023» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/e-konkurs-2023/ogoloshennya

оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень