Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО

Дата: 01.04.2021 15:24
Кількість переглядів: 887

До уваги учасників АТО! » Веселівська районна державна адміністрація

Право учасників АТО на першочергове отримання земельних ділянок

   Питання надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на Сході України, які захищали та нині захищають територіальну цілісність України є вкрай важливим для суспільства.

   Законодавство України передбачає систему пільг для учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, зокрема, це стосується й надання земельних ділянок.

   Кабінет Міністрів України на засіданні 17 січня 2018 року переглянув та конкретизував стратегію держави в частині виділення земельних ділянок учасникам АТО, забезпечивши максимально широкий доступ до отримання цієї пільги. 

   Відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій мають пільги на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівни­цтва, садівництва і городництва.

   Роз’яснення в загальних рисах, як проходить процедура виділення землі військовому АТО (процедура подачі заявки на земельну ділянку, куди вона потрапляє, хто виносить рішення про виділення земельної ділянки, у яких випадках можуть відмовити у виділенні землі).

   Порядок безоплатного отримання у влас­ність земельних ділянок як учасниками антитерористичної операції (далі – АТО), як і іншими категоріями громадян, регулюється частиною 6 статті 118, статтями 121, 122 Земельного кодексу України (далі ЗКУ).

   Згідно ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

— для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

— для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;

— для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

— для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

   Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз по кожному виду використання (ч. 4 ст. 116 ЗКУ). Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 ЗКУ). Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

ПОРЯДОК:

1. Отримання інформації про вільні земельні ділянки (на сайті Кадастрової картизвернутися до державного кадастрового реєстратора (Держгеокадастр) та замовити викопіювання з кадастрової карти або плану.

2. Подання клопотання:

1) до місцевої ради (якщо це стосується земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах);

2) до районної держадміністрації (якщо це стосується земель державної власності поза межами населених пунктів);

3) до Головного управління Держгеокадастру в області (якщо це стосується земель для ведення особистого селянського господарства або садівництва державної власності поза межами населених пунктів).

   У клопотанні слід зазначити цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

   До клопотання слід додати:

— копію Вашого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податку (ідентифікаційного коду), копію посвідчення УБД або довідки про участь в АТО, або витяг з наказу;

— вищезгадані викопіювання з державного кадастру як графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

— у випадку вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, — необхідно отримати погодження землекористувача;

— у випадку надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, — документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

   У випадку, коли учасник АТО має повний пакет докумен­тів, що підтверджують його участь в АТО, право на першочергове відведення земельних ділянок він може реалізувати після офіційного надання йому статусу «учасника бойових дій» за процедурою, яка визначена постановою КМУ від 20.08.2014 №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», або після отримання цього статусу за рішенням суду.

  Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо) при умові виконання вимог пункту 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

  У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

  Тобто, передача (надання) земельних ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва без плану зонування або детального плану території забороняється.

   Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, в тому числі довідки з земельного кадастру про те, що раніше ви не реалізовували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки, — це передбачено ч. 6 ст. 118 ЗКУ!

   Клопотання має бути розглянуте у місячний строк та за підсумками розгляду має бути надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні.

   Підставою відмови (ч. 7 ст. 118 ЗКУ) у наданні такого дозволу може бути ЛИШЕ невідповідність місця розташування об’єкта вимогам:

— законів,

— прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,

— генеральних планів населених пунктів,

— іншої містобудівної документації,

— схем землеустрою,

— техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць,

— проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

3. Розробка проекту землеустрою

   Після отримання дозволу необхідно замовити розроблення проекту землеустрою.

   Проект землеустрою розробляють землевпорядні організації. А безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, розробить проект землеустрою. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держгеокадастру. З таким переліком ви можете ознайомитись на http://land.gov.ua/

   У разі відсутності сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки буде здійснити неможливо.

   Укладіть із землевпорядною організацією договір, у якому чітко визначте вартість робіт та строки виконання. Іноді на етапі отримання дозволу виникає інша ситуація — ви чекали місяць, але не отримали жодної відповіді, а тим паче дозволу. У цьому разі знайте, що у Вас є право після спливу ще одного місяця з дня закінчення попереднього місячного строку, все ж таки замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу. Ви повинні тільки письмово повідомити орган, який Вам не надав відповідь, та додати до письмового повідомлення договір на виконання робіт із розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Погодження проекту землеустрою

   Проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру відповідно до ст. 186–1 ЗКУ.

   У разі місцезнаходження земельної ділянки у межах населеного пункту або на якій планується розташування об’єкта будівництва, необхідне також погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації.

   Згадані органи зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту чи копії проекту землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні.

   Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність положень проекту землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації (ч. 5–7 ст.186–1 ЗКУ ).

   При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки заборонено вимагати додаткові матеріали та документи, а також проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

   Вичерпний перелік документів до проекту землеустрою визначений статтею 50 Закону України «Про землеустрій»:

1. завдання на розроблення проекту землеустрою;

2. пояснювальна записка;

3. копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної;

4. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

5. письмова згода землевласника, засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

6. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

7. відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

8. копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);

9. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

10. розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

11. акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

12. акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

13. перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

14. викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

15. кадастровий план земельної ділянки;

16. матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

17. матеріали погодження проекту землеустрою.

   Тільки у разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держгеокадастром.

5. Державна реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі

   Для подальшої реєстрації земельної ділянки ви можете звернутись до державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки як самостійно або уповноважити на це землевпорядну організацію ( зазначивши це у договорі).

   До заяви в цих випадках додається:

1) копія Вашого паспорту громадянина України,

2) копія картки фізичної особи - платника податку (ідентифікаційного коду),

3) договору та довіреності діяти від Вашого імені,

4) погоджений проект землеустрою (за потреби, позитивний висновок експертизи).

   Державний кадастровий реєстратор перевіряє правильність складення документів, визначає чи межі нової ділянки не порушують меж вже існуючих зареєстрованих ділянок, — та реєструє земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає вам Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

6. Затвердження проекту землеустрою

   Подати відповідне клопотання з погодженим проектом землеустрою та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до місцевої ради (якщо земельна ділянка у межах населеного пункту) або до місцевої державної адміністрації (якщо – за межами). Вказані органи затверджують проект землеустрою.

7. Прийняття рішення про безоплатну передачу земельної ділянки

   Після здійснення такої реєстрації місцева рада чи державна адміністрація приймають рішення про безоплатну передачу земельної ділянки з державної чи комунальної власності у Вашу власність. У рішенні повинні бути зазначені кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки.

8. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обмежень

   Останній крок — це державна реєстрація права власності тепер вже майже Вашої земельної ділянки.

   Згідно зі статтями 125,126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформляється відповідно до Закону України "Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

   Для цього Вам необхідно подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обмежень. Таку заяву можна подати безпосередньо до Державної реєстраційної служби України (її територіальних реєстраційних служб), яка здійснює таку реєстрацію.

   Також ви можете скористатись послугами Центрів надання адміністративних послуг.

   До заяви додаються:

1. копія Вашого паспорту громадянина України та копія картки фізичної особи - платника податку (ідентифікаційного коду),

2. засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

3. витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

4. документ про сплату державного мита;

5. документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав у розмірі.

   Строк розгляду заяви — 5 робочих днів (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»).

   Виключний перелік підстав відмови у реєстрації зазначений у ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених згаданим Законом, заборонена.

   Якщо всі надані документи правильні, ви отримуєте Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності і стаєте повноправним власником земельної ділянки.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень