A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Дністровське басейнове управління водних ресурсів інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

Дата: 01.06.2021 13:36
Кількість переглядів: 386

Фото без опису

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_______________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дністровське басейнове управління водних ресурсів

 (код ЄДРПОУ 33616977 )

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Юридична адреса: 76014, м.Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23 А.

Тел. (0342) 52-31- 42, тел/факс (0342) 52-31-51.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

2.1 Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність – «Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області».

Характеристика планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачено:

- влаштування прокопу довжиною 300 м;

- влаштування ґрунтової перемички 1 шт. довжиною 80 м;

- кріплення лівого берега біля автодорожнього мостового переходу великогабаритним каменем довжиною 376 м.

Технічна альтернатива 1. Кріплення плитковими покриттями - такий тип кріплення вимагає використання дорогого залізобетону, влаштування спеціальних підготовок або зворотних фільтрів і швів. Технічна альтернатива планової діяльності недоцільна.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: Нове будівництво передбачається на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області.

територіальна альтернатива 1. Дана зона діяльності потребує вирішення питання зниження руйнівної сили паводків для захисту від розмиву лівого берега та мостового переходу, має локальний характер та знаходиться на території с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області. Територіальна альтернатива недоцільна, оскільки будівництво берегозакріплювальних споруд в іншому населеному пункті захистить мостовий перехід від розмиву паводковими водами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Реалізація планованої діяльності з будівництва берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська забезпечить недопущення подальшого руйнування лівого берега ріки в с. Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області, що може призвести до руйнування автодорожнього мостового переходу, а також упорядкується прилегла територія. Результатом буде здійснення економії коштів на відшкодування збитків завданих від шкідливої дії паводкових вод р. Бистриця Солотвинська.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). На основі аналізу матеріалів натурного обстеження та виконаних  топографічних і гідрологічних вишукувань передбачено:

- влаштування прокопу довжиною 300 м;

- влаштування ґрунтової перемички 1 шт. довжиною 80 м;

- кріплення берега великогабаритним каменем довжиною 376 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 1 Кріплення плитковими покриттями - такий тип кріплення вимагає використання дорогого залізобетону, влаштування спеціальних підготовок або зворотних фільтрів і швів. Технічна альтернатива планової діяльності недоцільна.

щодо територіальної альтернативи 1. Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області необхідне для захисту від розмиву лівого берега та мостового переходу внаслідок паводків, тому територіальна альтернатива недоцільна.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- польове  обстеження  ділянки  ріки;

- інженерно-топографічне вишукування;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- розроблення Оцінки впливу на навколишнє середовище;

- розміщення  інвентарних  тимчасових  приміщень,  необхідних  для  ведення  робіт;

- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів;

- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів прокопу;

До  заходів  захисту території при  будівництві  належить:

- дотримання  технології,  що  передбачена  проектом  при розробці ґрунтів, щоб  уникнути  ерозійних  процесів;

- охорона  землі  від  забруднення  відходами  будівництва;

- охорона  вод (в  т.ч.  ґрунтових  і  поверхневих  від  попадання  в  них  побічних  відходів  будівництва).

щодо технічної альтернативи 1. Інженерно-топографічні, гідрологічні, екологічні вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 1. Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області необхідне для кріплення лівого берега, щоб не допустити руйнування при можливих наступних паводках мостового переходу, тому територіальна альтернатива недоцільна.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Виконання робіт з будівництва берегоукріплення пов'язано з тимчасовим, локальним впливом на екосистему. Можливі впливи планової діяльності з нового будівництва берегозакріплювальних споруд:

- забруднення повітряного середовища пилом в приземному шарі, що утворюється на дорогах без покриття від автотранспорту;

- забруднення приземного шару атмосферного повітря шкідливими речовинами здійснюватиметься двигунами внутрішнього згоряння будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;

- можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами та завислими речовинами з транспорту, що пересувається (в т.ч. в’їзд-виїзд) по території будівництва;

- можливий  негативний вплив пов'язаний з незначним скаламученням вод ріки при розчистці русла.

щодо технічної альтернативи 1. Розробка та впровадження природоохоронних заходів, дає можливість уникнути забруднення навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів під час проведення будівельних робіт та дотримання державних будівельних норм щодо охорони навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації промислових об’єктів та споруд, зумовлює відсутність іншої технічної альтернативи.

територіальна альтернатива 1. Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани вище автомобільного мосту Скобичівка – Старі Богородчани Старобогородчанської сільської територіальної громади Івано-Франківської області необхідне для попередження розмиву мостового переходу після імовірних наступних паводків, тому територіальна альтернатива недоцільна.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Стаття.3, пункт 10 (Друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля) – проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації  стану русел річок.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Геологічне середовище, навколишнє техногенне середовище, навколишнє соціальне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, флора і фауна.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. №824 (зі змінами), тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Івано-Франківській області.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23 А, тел./факс (0342) 52-61-50, e-mail: main@eco.if.gov.ua, контактна особа – Пліхтяк Андрій Дмитрович.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень