A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатська енергетична компанія», код згідно з ЄДРПОУ 36042045 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її

Дата: 11.11.2021 13:20
Кількість переглядів: 343

Фото без опису

 

Фото без опису(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

 

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

           ____202111108894_______

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

 

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

 

суб’єктом господарювання)

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатська енергетична компанія»,

 

код згідно з ЄДРПОУ 36042045

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

  1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 77701, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, смт. Богородчани, вул. Шевченка, буд. 62

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

 

Отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вуглеводнів Грабівського газового родовища в межах Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення.

На Грабівській площі в 2013-2014 рр. пробурена пошукова свердловина №1-Грабівська, з якої було отримано промисловий прилив газу дебітом 10 тис. м3/добу.

 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Грабівського газового родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься буровою установкою з дизельним приводом.

 

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Грабівського газового родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися установкою з електричним приводом.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місцезнаходження об’єкту: В адміністративному відношенні площа знаходиться у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, на відстані 14 км у від м. Івано-Франківськ. Передбачається продовження експлуатації свердловини №1-Грабівська. Діяльність із закладення додаткових пошукових свердловин відбуватиметься за межами існуючого природоохоронного об’єкту (загальнозоологічний заказник місцевого значення «Чорний ліс») та території особливого природоохоронного інтересу (UA00001116 «Чорний ліс») (карта із нанесеними об’єктами існуючої інфраструктури та обмеженнями діяльності в межах площі наведена у Додатку 1).

Територіальна альтернатива   не розглядається – межі Грабівської площі визначені географічними координатами  Державної служби геології та надр України.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надрами надходить до районних бюджетів, 3% до бюджетів територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

      У геологічній будові Грабівської площі беруть участь відклади палеозою, мезозою, кайнозою. Останні (неогенові) відклади присутні тут у трьох підрозділах баденського ярусу, які облямовують еродовану поверхню мезозойського палеорельєфу.

Продуктивна товща баденських відкладів представлена чергуванням глин, пісковиків та алевролітів. Колекторами тут є пісковики сірі із зеленуватим відтінком, слабо зцементовані, вапнисті, які характеризуються невисокими колекторськими властивостями. Відкрита пористість коливається в межах 12,5 – 22,1%.

Сейсмічними роботами, виконаними Західно-Українською геофізичною експедицією (ЗУГРЕ) у 2011-2014 рр. на Грабівській площі, встановлено наявність підняття в мезозойських та баденських відкладах у західній частині  ліцензійної ділянки.

Згідно проекту пошуково-розвідувального буріння на Грабівській площі у 2013-2014 рр. пробурена пошукова свердловина №1-Грабівська, з якої було отримано промисловий прилив газу дебітом 10 тис. м3/д.

Газоносні поклади приурочені до баденських відкладів неогену.

У вересні 2014 року Державною комісією по запасах корисних копалин (ДКЗ) апробовані запаси газу Грабівського газового родовища  в об’ємі 42 млн. м3 (протокол №3242 від 25.09.2014).

З метою введення свердловини №1-Грабівська у дослідно-промислову експлуатацію була побудована установка підготовки газу (УПГ), газопровід діаметром 7,6 мм від свердловин до УПГ довжиною 4,5 км, а також газопровід діаметром 108 мм від УПГ до мережі магістральних газопроводів довжиною 4,8 км.

У 2015 році Грабівське газове родовище було введене в дослідно-промислову експлуатацію на основі «Плану дослідно-промислової експлуатації свердловини 1-Грабівська».

Також у 2015 році на Грабівській площі була пробурена свердловина №2-Грабівська, в якій промислових припливів газу не отримано. У 2016 році дана свердловина була ліквідована по І категорії, пункт «а», як така, що виконав своє геологічне завдання та розташована у несприятливих геологічних умовах.

У серпні 2020 року Державною комісією по запасах корисних копалин (ДКЗ) апробовані запаси газу Грабівського газового родовища  в об’ємі 30 млн. м3 (протокол №5152 від 19.08.2020).

На підставі аналізу проведеного комплексу пошуково-розвідувальних робіт в межах площі ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія»  підготовлено геологічну модель Грабівського родовища для постановки подальшого пошуково-розвідувального буріння. Буріння свердловин глибинами до 1500 м.

Планована діяльність ведеться по загально прийнятій схемі розробки родовищ у відповідності до програми робіт.

 

 

 

  1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні  й  інші  обмеження  планованої  діяльності  встановлюють  згідно  із законодавством України. При бурінні свердловини встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996 і становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровою установкою з дизельним приводом та 300 м – якщо буріння здійснюється буровою установкою з електричним приводом.

 

  1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

 

  1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
 • ґрунт – негативний вплив під час роботи будівельно-монтажної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та прокладанні газопроводів;
 • атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин під час проведення зварюваних робіт; під час підготовки та використання бурового розчину; під час роботи будівельної техніки; під час випробування свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі);
 • водне середовище – за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий;
 • рослинний та тваринний світ – прямі загрози, зумовлені порушенням рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Додаткова діяльність із закладення пошукових свердловин передбачена за межами природоохоронних територій. Вплив діяльності на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.;
 • вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому;
 • навколишнє техногенне середовище негативний вплив – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні;
 • клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.
 • відходи – процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

10.  Наявність  підстав  для  здійснення  оцінки  транскордонного  впливу  на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутня.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 

 

14. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

Отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вуглеводнів Грабівського газового родовища, що видається Державною службою геології та надр України.

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації

76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23А

тел./факс (034) 252-61-50, е-mail: main@eco.if.gov.ua, Пліхтяк Андрій Дмитрович

Фото без опису

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

ДОДАТОК 1

Обмеження для реалізації планованої діяльності в межах Грабівської площі

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень