Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Орієнтовний перелік шкільних документів щодо надання освітніх послуг учням із ООП

Дата: 08.05.2023 14:47
Кількість переглядів: 185

Фото без опису

Ретельне опрацювання чинної законодавчої бази та правильне ведення ділової документації щодо навчання учнів з ООП дозволяє забезпечити ефективну співпрацю всіх осіб, відповідальних за організації цієї системи освітніх послуг.

Перелік та особливості ведення документації щодо інклюзивного навчання та роботи команди психолого-педагогічного супроводу дітей із ООП (далі – Команда), регламентовані базовими нормативно-правовими актами, зокрема:

Постановою КМУ від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» зі змінами (далі - Порядок);

наказом МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

Документи для зарахування учнів з ООП до закладу освіти

Зарахування дитини із ООП до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника на підставі таких документів, поданих законними представниками учня:

 • заяви про зарахування до закладу освіти, поданої особисто (необхідно надати документ, що посвідчує особу);
 • копії свідоцтва про народження дитини (під час подання надається оригінал);
 • оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
 • оригіналу або копії висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням батьків дитини);
 • оригіналу або копії відповідного документа про освіту (за наявності).

Під час воєнного стану для організації інклюзивного навчання учнів із ООП (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності) та висновку. У випадку звернення законних представників учнів з ООП, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, заклад освіти  має зарахувати дитину на підставі обов'язкових документів для зарахування, у тому числі надісланих електронною поштою чи у мессенджерах. 

Організація інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання в закладі освіти організовується відповідно до особливих освітніх потреб учнів з урахуванням визначеного рівня підтримки:

Перший рівень підтримки надається школярам, які мають поодинокі, незначні труднощі І ступеня прояву (інклюзивний клас не створюється). Рішення закладу освіти приймається на підставі таких документів:

 • письмова заява батьків (у довільній формі);
 • протокол оцінки потреби учня в наданні підтримки у закладі освіти (додаток 2 до Порядку) або висновку ІРЦ. 

Підтримка другого-п’ятого рівнів надається учням, які мають бар’єри в різних сферах розвитку, що перешкоджають успішному функціонуванню. Керівник закладу освіти формує інклюзивний клас на підставі заяви одного з батьків учня та висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку школяра. У період воєнного стану заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання, а гранична кількість таких в інклюзивних класах, визначена Порядком, не застосовується. 

Документація адміністрації закладу освіти

У закладі освіти з інклюзивною формою навчання має бути оформлена така документація:

1. Наказ про організацію класу з інклюзивним навчанням.

2 Шкільна мережа, погоджена з відповідним органом управління освітою. 

3. Положення про Команду психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з ООП, розроблене на підставі Примірного положення

4. Графік роботи та посадова інструкція асистента вчителя, яка має бути затвердженою та містити особистий підпис та дату ознайомлення з нею відповідного працівника. 

5. Наказ про затвердження персонального складу Команду супроводу для кожного учня з ООП. 

6. Цивільно-правові угоди з фахівцями для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг  у разі укладання їх закладом освіти (умови оплати та перелік фахівців визначені Постановою КМУ від 14.02.2017 №88 зі змінами).

7. Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП. Під час складання та реалізації слід врахувати, що програма:

 • створюється за формою протягом двох тижнів із початку навчання учня, підписується всіма членами команди та одним із батьків учня й затверджується керівником закладу освіти;
 • обов'язково переглядається принаймні двічі на рік, враховується всіма педагогічними працівниками під час освітнього процесу;
 • зберігається в особовій справі учня три роки. На вимогу батьків та в разі відрахування чи переведення учня до іншого закладу освіти, їм видається її копія;
 • завантажується до Системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.

8. Розклад проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять. Він має бути узгодженим із розкладом навчальних занять класу, відповідати педагогічним та санітарним вимогам і враховувати індивідуальні особливості учнів.

9. За потреби індивідуальний навчальний план для учнів із ООП (він складається Командою супроводу, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти). План має бути підписаним одним із батьків учня та містити таку інформацію: 

 • назву закладу освіти;
 • ПІБ учня; 
 • клас, у якому він навчається; 
 • цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану;
 • загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу);
 • інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння;
 • очікувані результати навчання.

10. Заходи щодо формування дружньої атмосфери, запобігання будь-яким проявам упередженого ставлення та дискримінації у річному плані роботи школи.

11 Протоколи засідань педагогічної ради, де розглядаються результати моніторингу якості інклюзивного навчання.
Також у структурі науково-методичної роботи варто передбачити низку заходів, спрямованих на пошук методик і форм роботи з дітьми з ООП.

Згідно зі ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» не менше 10 відсотків від загальної кількості годин для підвищення кваліфікації обов’язково мають бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Тематичні матеріали «На Урок» допоможуть вчителям, асистентам та усім зацікавленим особам дізнатися більше про організацію інклюзивного навчання за такими напрямами:

 • корекційні методи та прийоми;
 • інструменти та фізичні об’єкти у роботі педагога;
 • освітнє середовище;
 • співпраця школи та ІРЦ;
 • комунікація у класі;
 • взаємодія з батьками.

Документація Команди супроводу

Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників. Її засідання проводяться не менше трьох разів протягом навчального року, за ініціативою  будь-кого з учасників можуть скликатися позачергові засідання (за умови присутності не менше 2/3 від загального складу). Рішення засідання приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника шляхом відкритого голосуванням та оформляється протоколом, який веде секретар й підписується всіма учасниками засідання. 

Головою Команди супроводу є представник шкільної адміністрації (директор або його заступник із навчально-виховної роботи), який здійснює загальне керівництво та несе відповідальність за виконання покладених завдань. До складу Команди входять постійні учасники (будь-хто з них може бути призначеним секретарем), які мають вести відповідні документи:  

 • класний керівник (вчитель початкових класів) і вчителі-предметники: готують інформацію про особливості навчально-пізнавальної діяльності та результати виконання учнем навчальної програми/освітнього плану; 
 • асистент учителя: бере участь в організації освітнього процесу, адаптує освітнє середовище та навчальні матеріали відповідно до потенційних можливостей та індивідуальних особливостей учня;
 • практичний психолог: здійснює просвітницьку та консультаційну роботу щодо формування готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі, забезпечує психологічний супровід дитини, надає корекційно-розвиткові послуги та проводить моніторинг її психічного розвитку;
 • соціальний педагог: спостерігає за соціалізацією та адаптацією дитини у колективі, здійснює соціально-педагогічний патронаж учня з ООП та його батьків, захищає права дитини та може представляти її інтереси в органах і службах (за відповідним дорученням); 
 • вчитель-дефектолог,  вчитель-реабілітолог  (із урахуванням освітніх потреб дитини з ООП): надають корекційно-розвиткові послуги та проводять моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини; 
 • законні представники дитини з ООП, які мають повідомляти про спосіб навчання учня, успіхи та труднощі у виконанні домашніх завдань,  створювати належні умови для навчання, виховання та розвитку школяра.

Також до роботи Команди можуть залучатись інші фахівці (медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо).

Учасники  Команди  супроводу мають систематично збирати інформацію щодо особливостей розвитку та поступу в навчанні учнів з ООП та складати портфоліо дитини. 

За матеріалами платформи "На урок"


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень